نخ خاب چیست و چه انواعی دارد؟
به نخی که تمامی سطح روی فرش را پوشانده است نخ خاب گفته می شود.

به نخی که تمامی سطح روی فرش را پوشانده است نخ خاب گفته می شود. فرش ماشینی به کفپوشی با زمینه تار و پودی گفته می شود که نخ هایی به عنوان نخ خاب از سطح آن به ارتفاع 3 تا 25 میلی متر بالا آمده است و در دو گروه همگن و غیرهمگن دسته بندی می شود.

فرش ماشینی همگن: به فرش های که از لحاظ جنس نخ خاب، تراکم و طول نخ خاب یکسان باشد فرش ماشینی همگن می گویند.

فرش ماشینی ناهمگن: به فرش هایی که از لحاظ جنس نخ خاب ، تراکم و طول نخ خاب یکسان نباشد مثل فرش های با گل برجسته یا فرش هایی که جنس نخ خاب فرش مخلوطی از اکریلیک و پلی استر باشد.

انواع فرش ماشینی برحسب نوع خاب:

پشم

اکریلیک

پلی استر

پلی پرویلین

ویسکوز


کلمات کلیدی


تاریخ ثبت : 1399/10/03

دیدگاه شما